Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anne-Charlotte Ek
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Anne-Charlotte Ek
E-post:
Telefon: 040-6657698