Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristin Järvstad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Professor, biträdande

Namn:Kristin Järvstad
E-post:
Telefon: 040-6657198