Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Mårtensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Projektledare

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325