Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Fingalsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Doktorand

Namn:Rebecka Fingalsson
E-post:
Telefon: 040-6657080