Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Robert Nilsson Mohammadi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Forskningsassistent

Namn:Jacob Allanson
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-6657003
Mobil: 073-9755599