Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Camilla Berntson
E-post:
Telefon: 040-6657692Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Fredrik Björk
E-post:
Telefon: 040-6657124Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Carl-Magnus Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657725Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Carole Caulier Gustavsson
E-post:
Telefon: 040-6657200Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Anne-Charlotte Ek
E-post:
Telefon: 040-6657698Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Rebecka Fingalsson
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Peter Gottschalk
E-post:
Telefon: 040-6657823Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Rebecka Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657753Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Per Larsson
E-post:
Telefon: 040-6657118Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Moa Liew
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Fredrik Linander
E-post:
Telefon: 040-6657903Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Charlotte Lyvall
E-post:
Telefon: 040-6657746Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Malin Mc Glinn
E-post:
Telefon: 040-6658691Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Johanna Nygren Spanne
E-post:
Telefon: 040-6657611Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Annica Orlov
E-post:
Telefon: 040-6657826Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Charlotte Petersson
E-post:
Telefon: 040-6657271Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Ewa Sarlöv
E-post:
Telefon: 040-6658186Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Adriana Seserin
E-post:
Telefon: 040-6658100Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Helena Stavreski
E-post:
Telefon: 040-6657727Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Joseph Strahl
E-post:
Telefon: 040-6657327Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Susanna Weibull
E-post:
Telefon: 040-6657380Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Karin Westerberg
E-post:
Telefon: 040-6657769Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt

Namn:Birgitta Vitestam - Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6657613Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt/Enhetschef

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-6657756