Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Holmberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Doktorand

Namn:Lars Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6657546