Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Linde
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Per Linde
E-post:
Telefon: 040-6657162