Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Ericson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176