Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Bjärstorp
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754