Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pål Brunnström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskarassistent

Namn:Pål Brunnström
E-post:
Telefon: 040-6657217
Mobil: 0707-171391