Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Marwa Dabaieh
E-post:
Telefon: 040-6658070Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-6658038Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Vanessa Stjernborg
E-post:
Telefon: 040-6657685