Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Claudia Fonseca Alfaro
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskningsassistent

Namn:Claudia Fonseca Alfaro
E-post:
Telefon: 040-6657982