Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Nyberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Gästprofessor

Namn:Bo Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657632Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Gästprofessor

Namn:Daniel Nyberg
E-post: