Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kerstin Sandell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Prefekt/Professor

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320