Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Nylund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Seniorprofessor

Namn:Per Olof Hallin
E-post:
Mobil: 070 4158146Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Seniorprofessor

Namn:Katarina Nylund
E-post:
Telefon: 040-6657228