Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa-Marie Siwerson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör

Namn:Ewa-Marie Siwerson
E-post:
Telefon: 040-6657268