Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susan Lindholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Susan Lindholm
E-post:
Telefon: 040-6658009