Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joseph Strahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Joseph Strahl
E-post:
Telefon: 040-6657327