Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Fredrik Björk
E-post:
Telefon: 040-6657124Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Sabina Jallow
E-post:
Telefon: 040-6657656Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Sabina Jallow
E-post:
Telefon: 040-6657656Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt

Namn:Johanna Nygren Spanne
E-post:
Telefon: 040-6657611Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Elise Aldén
E-post:
Telefon: 040-6658380Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Marie Kraft
E-post:
Telefon: 040-6658407Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Jimmie Simonsen
E-post:
Telefon: 040-6658081