Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Elise Aldén
E-post:
Telefon: 040-6658380Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Marie Kraft
E-post:
Telefon: 040-6658407Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Jimmie Simonsen
E-post:
Telefon: 040-6658081