Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Lindroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Projektledare

Namn:Karin Lindroth
E-post:
Telefon: 040-6658198