Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Lindblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt/Enhetschef

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-6657756