Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Staffansson Pauli
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233