Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Administrativ assistent

Namn:Anna-Karin Eklund-Signell
E-post:
Telefon: 040-6658203Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Administrativ assistent

Namn:Nina Palm
E-post:
Telefon: 040-6657102Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Administrativ assistent/Timavlönad

Namn:Anna Maria Jennerheim Hellborg
E-post:
Telefon: 040-6658233Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Dekan/Professor

Namn:Anders Linde-Laursen
E-post:
Telefon: 040-6658222Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Doktorand

Namn:Emilia Frölich
E-post:
Telefon: 040-6658209Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-6658394Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör

Namn:Liselotte Sterner
E-post:
Telefon: 040-6658130Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Professor

Namn:Tobias Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657821Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Projektassistent

Namn:Hadil Kassem
E-post:
Telefon: 040-6657552Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Ann-Charlotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-6658078Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Maria Palm
E-post:
Telefon: 040-6658166Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Anders Eskilsson
E-post:
Telefon: 040-6658141Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Siv Göthe
E-post:
Telefon: 040-6658045Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Krystyna Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658119Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Malin Holmqvist Forsberg
E-post:
Telefon: 040-6658196Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Anita Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658319Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör

Namn:Anki Ängeborn
E-post:
Telefon: 040-6658167Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Universitetslektor

Namn:Margareta Serder
E-post:
Telefon: 040-6657117Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare

Namn:Sandra Alfelt
E-post:
Telefon: 040-6658118Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare

Namn:Ann-Sofie Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658249