Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Christine Vallberg Roth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Professor

Namn:Ann-Christine Vallberg Roth
E-post:
Telefon: 040-6658327