Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linn Thelandersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Timavlönad

Namn:Matilda Renkvist Quisbert
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Timavlönad

Namn:Linn Thelandersson
E-post: