Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Caroline Ljungberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Vicedekan/Universitetslektor

Namn:Caroline Ljungberg
E-post:
Telefon: 040-6658646