Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Zetterberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap Universitetslektor

Namn:Karin Zetterberg
E-post:
Telefon: 040-6658182