Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Norberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Professor

Namn:Susanna Hedenborg
E-post:
Telefon: 040-6658385Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Professor

Namn:Johan Norberg
E-post:
Telefon: 040-6658275