Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Ulrika Ryan
E-post:
Telefon: 040-6658656Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Camilla Safrankova
E-post:
Telefon: 040-6657186Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Camilla Safrankova
E-post:
Telefon: 040-6657186Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Marie Sjöblom
E-post:
Mobil: 0729-839268Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor

Namn:Anna Chronaki
E-post:
Telefon: 040-6657445Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Telefon: 040-6658021Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor

Namn:Malin Ideland
E-post:
Telefon: 040-6658241Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor

Namn:Anders Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6658016Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657240Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Timavlönad

Namn:Elisabeth Pettersson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Sverker Aasa
E-post:
Telefon: 040-6658019Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Lena Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658127Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Anette Barr
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Roger Bengtsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Margareta Bynke
E-post:
Telefon: 040-6658036Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Dahl
E-post:
Telefon: 040-6657330Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Magnus Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657920Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Myrtel Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658148Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Gunilla Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657070Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Annika Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658366Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Annika Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658366Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Karin Nilsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Joakim Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657883Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Åsa Roosqvist
E-post:
Telefon: 040-6658010Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Christina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657103Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Christina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657103Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Kristina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658653Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Barbro Söderberg
E-post:
Telefon: 040-6658221Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Cecilia Winström
E-post:
Telefon: 040-6658299Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:David Örbring
E-post:
Telefon: 040-6657945Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt, senior

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Peter Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658007Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Lisa Björklund Boistrup
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Helen Hasslöf
E-post:
Telefon: 040-6658158Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Anna Jobér
E-post:
Telefon: 040-6658014Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Leif Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658124Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Mats Lundström
E-post:
Telefon: 040-6658298Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Johan Nelson
E-post:
Telefon: 040-6658229Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Birgitta Nordén
E-post:
Telefon: 040-6658020Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Agneta Rehn
E-post:
Telefon: 040-6658075Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Per Schubert
E-post:
Telefon: 040-6658652Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Anna Wernberg
E-post:
Telefon: 040-6658654Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor/Prefekt

Namn:Clas Olander
E-post:
Telefon: 040-6658655