Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Ulrika Ryan
E-post:
Telefon: 040-6658656Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Camilla Safrankova
E-post:
Telefon: 040-6657186Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Camilla Safrankova
E-post:
Telefon: 040-6657186Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Doktorand

Namn:Marie Sjöblom
E-post:
Mobil: 0729-839268