Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Sverker Aasa
E-post:
Telefon: 040-6658019Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Lena Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658127Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Anette Barr
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Roger Bengtsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Margareta Bynke
E-post:
Telefon: 040-6658036Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Dahl
E-post:
Telefon: 040-6657330Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Magnus Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657920Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Myrtel Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658148Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Gunilla Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657070Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Annika Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658366Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Annika Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658366Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Karin Nilsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Joakim Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657883Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Åsa Roosqvist
E-post:
Telefon: 040-6658010Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Christina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657103Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Christina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657103Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Kristina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658653Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Barbro Söderberg
E-post:
Telefon: 040-6658221Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:Cecilia Winström
E-post:
Telefon: 040-6658299Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt

Namn:David Örbring
E-post:
Telefon: 040-6657945Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt, senior

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657