Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Peter Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658007Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Lisa Björklund Boistrup
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Helen Hasslöf
E-post:
Telefon: 040-6658158Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Anna Jobér
E-post:
Telefon: 040-6658014Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Leif Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6658124Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Mats Lundström
E-post:
Telefon: 040-6658298Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Johan Nelson
E-post:
Telefon: 040-6658229Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Birgitta Nordén
E-post:
Telefon: 040-6658020Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Agneta Rehn
E-post:
Telefon: 040-6658075Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Per Schubert
E-post:
Telefon: 040-6658652Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor

Namn:Anna Wernberg
E-post:
Telefon: 040-6658654Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetslektor/Prefekt

Namn:Clas Olander
E-post:
Telefon: 040-6658655