Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Eliasson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Seniorprofessor

Namn:Per Eliasson
E-post:
Telefon: 040-6658001