Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Senait Bohlin
E-post:
Telefon: 040-6657779Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Mikael Bruér
E-post:
Telefon: 040-6657899Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Bengt Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6658219Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Karin Embro Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658228Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Per Gunnemyr
E-post:
Telefon: 040-6658332Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Per Gunnemyr
E-post:
Telefon: 040-6658332Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Björn Lindahl
E-post:
Telefon: 040-6657335Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Frank Roxenby
E-post:
Telefon: 040-6658340Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt

Namn:Ola Tostrup
E-post:
Telefon: 040-6658255Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Maria Mäkinen
E-post:
Telefon: 040-6658114Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Bo Persson
E-post:
Telefon: 040-6658128