Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bo Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Maria Mäkinen
E-post:
Telefon: 040-6658114Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Bo Persson
E-post:
Telefon: 040-6658128