Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Fredrik Alvén
E-post:
Telefon: 040-6658287Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Erik Alvstad
E-post:
Telefon: 040-6658323Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Jan Anders Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658180Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Nils Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657131Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Cecilia Axelsson Yngvéus
E-post:
Telefon: 040-6658071Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Laid Bouakaz
E-post:
Telefon: 040-6658214Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Ingmarie Danielsson Malmros
E-post:
Telefon: 040-6658660Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Niklas Gustafson
E-post:
Telefon: 040-6658344Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Anders Hallqvist
E-post:
Telefon: 040-6657834Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Lars Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657988Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Erica Li Lundqvist
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Anders Lindh
E-post:
Telefon: 040-6658006Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Martin Lund
E-post:
Telefon: 0790-757757Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Urban Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6658165Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Stefan Nyzell
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6657371Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:David Rosenlund
E-post:
Telefon: 040-6658223Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Frida Wikstrand
E-post:
Telefon: 040-6658376Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetslektor

Namn:Therese Vincenti Malmgren
E-post:
Telefon: 040-6658322