Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Adjunkt

Namn:Maria Brännström
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Fredrik Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657207Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Doktorand

Namn:Anna Hell
E-post:
Telefon: 040-6657135Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Doktorand

Namn:Henriikka Leppäniemi
E-post:
Telefon: 040-6658310Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Doktorand

Namn:Christina Lindh
E-post:
Telefon: 040-6658682Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Doktorand

Namn:Robert Walldén
E-post:
Telefon: 040-6658094Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Professor

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6658236Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Professor

Namn:Björn Sundmark
E-post:
Telefon: 040-6658269Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Språkvetare

Namn:Janet Feenstra
E-post:
Telefon: 040-6657403Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Timavlönad

Namn:Johan Elmfeldt
E-post:
Telefon: 040-6658159Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Timavlönad

Namn:Than Vi Son
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Anna Arnell
E-post:
Telefon: 040-6658011Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Ewa Berg
E-post:
Telefon: 040-6658668Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Carl-Erik Blomberg
E-post:
Telefon: 040-6658289Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Eva Bringéus
E-post:
Telefon: 040-6657209Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Dean Cadhamn
E-post:
Telefon: 040-665 77 70
Mobil: 072-250 56 78Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Annika Cederberg-Scheike
E-post:
Telefon: 040-6658137Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Jessica Droppe
E-post:
Telefon: 040-6658129Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Anneli Einarsson
E-post:
Telefon: 040-6658347Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Damian Finnegan
E-post:
Telefon: 040-6657309Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Björn Hagström
E-post:
Telefon: 040-6657473Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Agneta Hessel
E-post:
Telefon: 040-6658312Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Ingrid Hortin
E-post:
Telefon: 040-6658067Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Sirkka Ivakko
E-post:
Telefon: 040-6658666Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Mahdi Jalil Khudair
E-post:
Telefon: 040-6657633Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Reem Kassabgy
E-post:
Telefon: 040-6658303Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Manuela Lupsa
E-post:
Telefon: 040-6657139Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Helena Malm
E-post:
Telefon: 040-6658174Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Jimmy Offesson
E-post:
Telefon: 040-6657849Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Malin Reljanovic Glimäng
E-post:
Telefon: 040-6658281Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Charlotte Rosenkvist
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Hanna Sandgaard-Ekdahl
E-post:
Telefon: 040-6657143Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Eva Stene
E-post:
Telefon: 040-6657157Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Björn Wangen
E-post:
Telefon: 040-6658076Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Lotta Bergman
E-post:
Telefon: 040-6658664Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Catarina Economou
E-post:
Telefon: 040-6658169Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Catarina Economou
E-post:
Telefon: 040-6658169Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Ann-Mari Edström
E-post:
Telefon: 040-6658669Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Anna-Lena Godhe
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Karin Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6658149Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Maria Kouns
E-post:
Telefon: 040-6658663Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Bo Lundahl
E-post:
Telefon: 040-6658339Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Annette Mars
E-post:
Telefon: 040-6657045Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Pia Nygård Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658325Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Cecilia Olsson Jers
E-post:
Telefon: 040-6658046Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Marie Thavenius
E-post:
Telefon: 040-6658665Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Camilla Thurén
E-post:
Telefon: 040-6658678Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Eva Wennås Brante
E-post:
Mobil: 0704189368Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Pär Widén
E-post:
Telefon: 040-6658105Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor

Namn:Anna Wärnsby
E-post:
Telefon: 040-6658072