Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Anna Arnell
E-post:
Telefon: 040-6658011Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Ewa Berg
E-post:
Telefon: 040-6658668Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Carl-Erik Blomberg
E-post:
Telefon: 040-6658289Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Eva Bringéus
E-post:
Telefon: 040-6657209Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Dean Cadhamn
E-post:
Telefon: 040-665 77 70
Mobil: 072-250 56 78Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Annika Cederberg-Scheike
E-post:
Telefon: 040-6658137Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Jessica Droppe
E-post:
Telefon: 040-6658129Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Anneli Einarsson
E-post:
Telefon: 040-6658347Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Damian Finnegan
E-post:
Telefon: 040-6657309Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Björn Hagström
E-post:
Telefon: 040-6657473Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Agneta Hessel
E-post:
Telefon: 040-6658312Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Ingrid Hortin
E-post:
Telefon: 040-6658067Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Sirkka Ivakko
E-post:
Telefon: 040-6658666Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Mahdi Jalil Khudair
E-post:
Telefon: 040-6657633Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Reem Kassabgy
E-post:
Telefon: 040-6658303Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Manuela Lupsa
E-post:
Telefon: 040-6657139Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Helena Malm
E-post:
Telefon: 040-6658174Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Jimmy Offesson
E-post:
Telefon: 040-6657849Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Malin Reljanovic Glimäng
E-post:
Telefon: 040-6658281Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Charlotte Rosenkvist
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Hanna Sandgaard-Ekdahl
E-post:
Telefon: 040-6657143Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Eva Stene
E-post:
Telefon: 040-6657157Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt

Namn:Björn Wangen
E-post:
Telefon: 040-6658076