Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Timavlönad

Namn:Marie Brandt
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningschef

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658383Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Pähr Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658056Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-6658832Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Gunilla Löfström
E-post:
Telefon: 040-6658139Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Inger Mauritzson
E-post:
Telefon: 040-6658356Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningsledare

Namn:Astrid Tursell
E-post:
Telefon: 040-6658369