Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Biträdande prefekt

Namn:Ola Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657549Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Doktorand

Namn:Majid Jaffari
E-post:
Telefon: 040 6657450
Mobil: 0705219453Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Doktorand

Namn:Adrian Lundberg
E-post:
Telefon: 040-6658085Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Doktorand

Namn:Johanna Lüddeckens
E-post:
Telefon: 040-6657858Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Koordinator

Namn:Lisa Ivarsdottir
E-post:
Telefon: 040-6658282Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Koordinator

Namn:Miriam Ånskog
E-post:
Telefon: 040-6657064Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Koordinator

Namn:Miriam Ånskog
E-post:
Telefon: 040-6657064Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Professor

Namn:Sven Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Eva-Lotta Byrlén
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Pia Jäderquist
E-post:
Telefon: 040-6658278Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Balli Lelinge
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-6658234Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Carina Sild Lönroth
E-post:
Telefon: 040-6658291Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Söderquist
E-post:
Telefon: 040-6658088Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Eva Thomasson
E-post:
Telefon: 040-6657460Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Roger Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658247Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Lotta Anderson
E-post:
Telefon: 040-6658012Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Magnus Erlandsson
E-post:
Telefon: 040-6658058Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Bernt Gunnarsson
E-post:
Telefon: 040-6658353Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Lisa Hellström
E-post:
Telefon: 040-6657042Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Marie Jedemark
E-post:
Telefon: 040-6657053Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Marie Leijon
E-post:
Telefon: 040-6658187Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Vanja Lozic
E-post:
Telefon: 040-6657201Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Björn Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6658155Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Kristian Lutz
E-post:
Telefon: 040-6658357Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Jöran Petersson
E-post:
Telefon: 0812076502
Mobil: 0721489304Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Bim Riddersporre
E-post:
Telefon: 040-6658331Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Olof Sandgren
E-post:
Telefon: 040-6657706Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Kristian Sjövik
E-post:
Telefon: 040-6657177Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Martin Stigmar
E-post:
Telefon: 040-6657884Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Anna-Karin Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658220Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetslektor

Namn:Haukur Viggosson
E-post:
Telefon: 040-6658238