Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sven Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Professor

Namn:Sven Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232