Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Eva-Lotta Byrlén
E-post:



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Pia Jäderquist
E-post:
Telefon: 040-6658278



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Balli Lelinge
E-post:



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-6658234



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Carina Sild Lönroth
E-post:
Telefon: 040-6658291



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Söderquist
E-post:
Telefon: 040-6658088



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Eva Thomasson
E-post:
Telefon: 040-6657460



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt

Namn:Roger Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658247



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090



Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112