Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pia Thimgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112