Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Koordinator

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-66 58832Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Projektassistent

Namn:Tomas Hedlund
E-post:
Mobil: 0766-321007Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Universitetsadjunkt

Namn:Pähr Hansson
E-post:
Telefon: 040-66 58056Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Universitetsadjunkt

Namn:Mats Johnsson
E-post:
Telefon: 040-66 58271
Mobil: 0707-958913Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Universitetsadjunkt

Namn:Inger Mauritzson
E-post:
Telefon: 040-66 58356Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningschef

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 58383Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Nils Johansson
E-post:
Telefon: 040-66 58334
Mobil: 0709-655334Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Gunilla Löfström
E-post:
Telefon: 040-66 58139Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Astrid Tursell
E-post:
Telefon: 040-66 58369