Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningschef

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658383Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Pähr Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658056Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-6658832Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Gunilla Löfström
E-post:
Telefon: 040-6658139Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Inger Mauritzson
E-post:
Telefon: 040-6658356Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Astrid Tursell
E-post:
Telefon: 040-6658369