Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Avdelningsdirektör

Namn:Karl-Gunnar Starck
E-post:
Telefon: 040-6658377Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-6658614Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Agneta Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6658110Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Louise Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657950Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Sofia Lönnqvist
E-post:
Telefon: 040-6658333