Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Biträdande prefekt/Forskare

Namn:Ola Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657549Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Doktorand

Namn:Adrian Lundberg
E-post:
Telefon: 040-6658085Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Doktorand

Namn:Susanne Smithberger
E-post:
Telefon: 040-6657515Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Koordinator

Namn:Lisa Ivarsdottir
E-post:
Telefon: 040-6658282Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prodekan/Universitetslektor

Namn:Bim Riddersporre
E-post:
Telefon: 040-6658331Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Sven-Åke Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Maria Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658171Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Pia Jäderquist
E-post:
Telefon: 040-6658278Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-6658234Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Carina Sild Lönroth
E-post:
Telefon: 040-6658291Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Söderquist
E-post:
Telefon: 040-6658088Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Eva Thomasson
E-post:
Telefon: 040-6657460Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt

Namn:Roger Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658247Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Lotta Anderson
E-post:
Telefon: 040-6658012Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Magnus Erlandsson
E-post:
Telefon: 040-6658058Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Bernt Gunnarsson
E-post:
Telefon: 040-6658353Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Lisa Hellström
E-post:
Telefon: 040-6657042Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Marie Jedemark
E-post:
Telefon: 040-6657053Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Marie Leijon
E-post:
Telefon: 040-6658187Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Vanja Lozic
E-post:
Telefon: 040-6657201Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Björn Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6658155Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Kristian Lutz
E-post:
Telefon: 040-6658357Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Olof Sandgren
E-post:
Telefon: 040-6657706Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Kristian Sjövik
E-post:
Telefon: 040-6657177Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Martin Stigmar
E-post:
Telefon: 040-6657884Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Anna-Karin Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658220Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor

Namn:Haukur Viggosson
E-post:
Telefon: 040-6658238