Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Palm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Studie- och karriärvägledare

Namn:Ann-Charlotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-6658078Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Studie- och karriärvägledare

Namn:Maria Palm
E-post:
Telefon: 040-6658166